Dorota Kołodziej

witam Cię w moim świecie …

 Słońce pierwszego dnia 

zwróciło się do nowej manifestacji bytu-

Kim jesteś?

Nie dostało odpowiedzi.

Minęły lata.

Ostatnie słońce dnia 

zadało pytanie

na zachodnim brzegu morza

w cichy wieczór:

– Kim jesteś?

Nie otrzymało odpowiedzi

Tagore

fot. Andrzej Lepka